İşte sosyal girişimcilik performansımız

-

“Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu” araştırma raporu, mevcut durumun yanı sıra bu alanın gelişmesinin önündeki engelleri ortaya çıkardı. Rapor aynı zamanda sosyal girişimciliği geliştirecek somut öneriler sunuyor British Council ve İstasyonTEDÜ’nün (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi) önderliğinde hazırlanan “Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu” araştırma raporu yayınlandı. Rapor önemli tespitler içeriyor. British Council Türkiye Toplum Programları Direktörü Seda Mumcu Aydeniz, “Konusunda uzman iş ortaklarımızla beraber, ülkemizde bu alanda var olan açığı kapatmak için bu araştırmayı gerçekleştirdik. Sosyal girişimlere ilişkin yaptığımız bu araştırmanın, görece olarak yeni olan bu alanın mevcut durumuna ilişkin iyi bir referans olmasını ve Türkiye’deki sosyal girişimlerin daha da gelişmesine katkıda bulunmasını hedefliyoruz” diyor.

LİDERLERİN YÜZDE 55’İ KADIN

Rapora göre sosyal girişimler; sosyal ya da çevresel etki yaratmayı öncelikli amaç edinen, gelirinin yarısından fazlasını ticari faaliyetten elde eden ve gelir fazlası ya da karının çoğunu ana amaçları için kullanan kuruluşlar olarak tanımlanıyor. Bu tanım çerçevesinde, Türkiye’de yaklaşık 9 bin sosyal girişim olduğuna dikkat çekilen raporda, Türkiye’deki sosyal girişimlerin, başta eğitim olmak üzere farklı alanlarda çalıştıkları görülüyor. Raporda öne çıkan bulgulara dikkat çeken TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Salih, “Sosyal girişimlerin Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük şehirde yoğunlaştığını gördük. Sosyal girişimlerin yüzde 47’sinin 35 yaş altında kişiler tarafından kurulmuş. Yüzde 55’inin kadın liderler tarafından yönetildiği ve yüzde 83’ünün yüksek derecede eğitimli olduğu dikkat çekiyor. Karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ise olumsuz ekonomik iklim, yüksek vergiler, kuruluş maliyetleri ve finansmana erişim öncelikli olarak görülüyor” diyor. Rapordaki önemli bulgularından bir diğeri de Türkiye’deki sosyal girişimlerin yasal statülerinin, girişimlerin ihtiyaçlarına göre farklılaştığı yönünde. Türkiye’deki sosyal girişimler; kooperatif, limited şirket, şahıs şirketi, anonim şirket, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri gibi farklı yasal statüleri kullanıyor. Sosyal girişim kavramının görünürlüğünün ve farkındalığının Türkiye çapında henüz yeterli düzeyde olmadığını ortaya koyan rapor, sosyal girişimlerin daha elverişli ortamla birlikte hızla gelişeceğini belirtiyor. Raporun hazırlanmasında TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi katkı sağladı. Raporun tamamına abritishcouncil.org.tr/programmes/education/social-enterprise-research adresinden ulaşabilirsiniz.

Bizi Paylaşmayı Unutmayın!

 

Yorum Bırakabilirsiniz